สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / วาระการประชุม

งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-  การศึกษารูปแบบการบริหารงาน  สภาคณาจารยฺและข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำนวนครั้งที่เปิด 1571 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin