สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มีกำหนดการตรวจประเมินภายใน  วันที่  20 มิถุนายน  2556  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 27 

เวลา 16.00 - 16.30 น. ผู้บริหารหน่วยงานนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง

         16.30 - 17.30 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

         17.30 - 18.00 น. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากร)

                       กลุ่่มที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร    (30 นาที)

                       กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน   (30 นาที)

         18.00 - 19.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

จำนวนครั้งที่เปิด 942 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin