สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษางานด้านการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯเข้าร่วมต้้อนรับโดยพร้อมเพรียง

จำนวนครั้งที่เปิด 777 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin