สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

การประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ฯครั้งที่ 3/2557

 การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 839 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin