สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาศึกษาดูงาน

 ผศ.ศํกดิ์ชาย  พรหมช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และขอความเห็นด้านสิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สัญญา  สะสอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ อาจารย์ ดร.พสุ  ปราโมกข์ชน  กรรมการ ให้การต้อนรับ

จำนวนครั้งที่เปิด 888 ครั้ง 
.:: สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5785, 0-5388-5786
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Admin