ติดต่อเรา

 

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053885785-6 , โทรสาร: 053885785

Website : http://www.senate.cmru.ac.th

E-mail: senate.cmru@gmail.com


จัดทำเว็บไซต์โดย

Design By Kulachart Panyadee

Developed By Arnon Manomuang

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

นางสาวอักษรา บุษบรรณ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: senate.cmru@gmail.com