สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ

 11 พ.ค. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 4713   หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์