การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2566

 26 ก.ค. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 47   หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์