การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2566

 28 มิ.ย. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 38   หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์