การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ 2/2566

 16 มิ.ย. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 115   หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์

การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์