การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0)

 25 ส.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าชม 3523   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

งานเสวนาการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) โดยการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) และตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ส่วนการบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาผลกระทบของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) และตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และเสวนา เรื่อง “เราจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0)” และตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=senatecmrunew&set=a.896477484338515

ภาพกิจกรรม