สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 10 พ.ค. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 35   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806179747867191

ภาพกิจกรรม