ประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับ

 31 ม.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม 3508   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

ประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา"
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=senatecmrunew&set=a.719652038687728

ภาพกิจกรรม