สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ

 11 พ.ค. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 4329   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806172901201209

ภาพกิจกรรม