การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ 2/2566

 16 มิ.ย. 2566

จำนวนผู้เข้าชม 42   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806176321200867

ภาพกิจกรรม