ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563

 31 ต.ค. 2563

จำนวนผู้เข้าชม 3463   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

การประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=senatecmrunew&set=a.727790411207224

ภาพกิจกรรม