ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำหรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 31 ต.ค. 2561

จำนวนผู้เข้าชม 3542   หมวดหมู่ ภาพกิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำหรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ" และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สายสามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

ลิงค์กิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=senatecmrunew&set=a.718875018765430

ภาพกิจกรรม